donderdag 13 december 2007

Zuiderzeewerk, afsluiting van de Wieringermeer


4 Zuiderzeewerk, afsluiting van de Wieringermeer, olieverf, 1929-1930, 30,5 x 40, l.o. D.Mooij, bezit H.Mooij

Henk schrijft: ‘Het winnen van land en het beheren van het water heeft hem getroffen. Dit schilderij is kennelijk ter plekke geschilderd. De woonschepen van de werklieden zijn goed waargenomen. In verte bij de horizon, heel klein, staan hijskranen. De pier op de voorgrond met basalten rif en de beschoeiing van palen duiden op een groot werk, een afdamming? Hij kon het niet laten om er een stemmige lucht boven te plaatsen of misschien was het echt zo’.

Op 8 november 1928 was zijn schoonvader Hendrik Schoenmaker te Rotterdam overleden. Deze Hendrik had met diens zwager Jacob van der Valk nog grote plannen voor de oprichting van een ambitieus bouwbedrijf. Het kwam er door het faillissement van het bouwbedrijf voorafgaand aan de grote crisis en zijn overlijden helaas niet meer van. Nazaten van genoemde Jacob zullen wel goede zaken gaan doen in de wegenbouw en de bouw van wegenbouwmachines. In de herinnering van Henk Mooij waren er familieleden van zijn moeder werkzaam in de afsluiting van polders. Genoemde Jacob van der Valk Lucasz. was inderdaad waterbouwkundig ingenieur. Catalogusnummer 4 beeldt volgens Henk Mooij de afsluiting van de Wieringermeer voor, waarbij genoemde familie betrokken moet zijn geweest. De afsluiting van de Wieringermeer vond plaats tussen 1929 en 1930.

Diederik Mooij

Geen opmerkingen: