zondag 30 december 2007

De Stad

Johan Tielens zijn leraar, schilderde ook een aantal straten van Rotterdam, maar die waren veel strakker en geometrischer, hier past Dirk het perspectief toe. Vermoedelijk gemaakt omstreeks 1960. Een herinnering aan een stadstraat met veel verkeer in de avond. Mensen spoeden zich voort in de regen. Waar licht brandt is weerspiegeling. Auto’s kunnen elkaar nauwelijks passeren, er is weinig ruimte voor trottoirs. Betekenisvol zijn de auto’s overdreven versmald weergegeven. De lucht is donker met een zwak schijnsel op de dakranden. Dirk heeft dit beeld zeer bewust zo gemaakt. Hij rekent af met zijn jeugd in de stad. Het roept door zijn sfeer op, om lekker binnen te zitten bij de kachel.

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Regenachtig straatje in Rotterdam bij avond, olieverf, ca. 40 x 30, ca. 1959, r.o. D.Mooij, bezit O.Mooij

"Als Rotterdammer was hij betrokken bij het leven in de haven, louche cafés in Katendrecht leverden vertier op in die tijd. In onderstaande fantasie zit een dreiging door de overdreven grote figuur tegen over de frêle prostitué, alles is in het duister geplaatst", aldus Henk. Opvallend is ook het theaterachtige schema en de verdeling in een linker- en een rechterhelft, gebruikelijk bij de symbolistische schilders".

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Kroeg in Katendrecht, olieverf, 31 x 40, ca. 1959, ongesigneerd, bezit H.Mooij

Zijn zoon was in Delfshaven in 1954 een galerie begonnen, waar vele bekende en onbekende meest Rotterdamse tekenaars hebben geëxposeerd, zoals bijvoorbeeld Otto Dicke en Lou ten Bosch. Dus geen abstracten als Karel Appel, zoals Olaf Mooij in zijn boek schrijft. Een bezoeker heeft een keer in het gastenboek en portret van Dirk getekend. Wij weten niet meer van wiens hand het is.

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken


Dirk Mooij getekend door een bezoeker in het gastenboek van Kunstatelier de Stroom, balpentekening op papier, 10 x 8, 1954, r.o. ‘Pa Mooij’, bezit H.Mooij

Een paar jaar heeft 'Kunstatelier de Stroom' gedraaid als expositieruimte voor tekenaars en schilders, tot dat Henk zijn eigen werk alleen nog maar wilde laten zien. De expositie ruimte werd een showroom van zijn eigen werk, eerst alleen schilderijen, maar al spoedig alleen nog keramiek en soms een metaalplastiek. Dirk kwam natuurlijk geregeld langs en heeft een keer onderstaand schetsje gemaakt.
Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Binnenschip aan de kade in oud Delfshaven, potlood, 13,5 x 17, 1960, r.o. oud Delfshaven D.Mooij 1960, in klein schetsboek, bezit H.Mooij

Diederik Mooij & Hendrik Mooij

Christelijke kunst

Vanaf ongeveer 1955 is zijn zoon Henk aan Delfshaven 30 begonnen met het vervaardigen van keramische kunst. Van bloemstekers, tot vrije beelden en wandplastieken in opdracht voor zowel particulieren als bedrijven. Dirk hielp hem bij de inrichting en de rompslomp er om heen. Uiteindelijk heeft hij zelf verscheidene beeldjes bij Henk laten bakken, waarvan hier enkele voorbeelden, uit de collectie die overbleef uit de nagelaten boedel van Jans in 1967.


165 Demon, blauw geglazuurde keramiek, 19 x 9,5 x 10, o. D.Mooij
166 Liggende satan, rood geglazuurde keramiek, 7,5 x 17 x 9, o. D.Mooij

Naast een demon, een liggende vernederde satan. De invloed van de uitbeelding van het scheppingsverhaal, zoals dat door de Christengemeente wordt gedaan is hier te zichtbaar.


169 Gekruisigde Christus, 24 x 15,5, wit en grijs geglazuurde keramiek, o. DM


170 Emausgangers met Christus, blauw geglazuurde keramiek, 24,5 h. op een drie-hoekige sokkel van 16 x 16 x 18, o. DM

De Christus is traditioneler weergegeven en de drie Emausgangers met Christus, zijn uitgebeeld als een lange man in het midden met twee kleinere aan weerszijde ernaast. Het gaat om Cleopas en een andere discipel, die op weg van Jeruzalem naar Emmaus, Jezus voor het eerst ontmoeten, na zijn herrijzenis, maar hem niet herkennen, omdat hij gekleed is als een pelgrim. Ze besluiten hem te vergezelen, hetgeen hier afgebeeld is. Voor de christen met kennis van christelijke iconografie zijn de afgebeelde mannen duidelijk als zodanig te duiden, maar voor de leek niet. Dirk gebruikt de essentie van een verhaal om de vorm ervoor te kiezen. De drie gekruisigden toont ook de buren van Jezus op Golgotha (niet afgebeeld). De beelden zijn veelal in blauw geglazuurd. Dit kan geen betekenis hebben, omdat de demon ook in blauw is en dat is toch geen positief figuur. Blauw is in de antroposofie gekoppeld aan hogere intelligentie. Als de beelden op zich bekeken worden en we vergeten de demon, dan zou het blauw symbool kunnen staan voor de heiligheid van Christus of voor het hele Christendom, net zoals het blauw van het gewaad van de maagd Maria op onderstaand schilderij.


73 Engel verschijnt aan Jozef en Maria, olieverf, 18 x 24, ca. 1959, signatuur, bezit M.Mooij

Hier is de invloed van Johan Tielens het duidelijkst. Tielens heeft een periode verscheidene Christus schilderijen gemaakt, waarbij er een verheven Christus in een ster van licht zich verheft boven een groep toeschouwers. Deze maakte Tielens voor de periode dat Dirk les kreeg van hem. Deze lessen hebben waarschijnlijk in zijn huis plaats gevonden, waar wellicht nog een paar van dergelijke werken te zien waren. In dit geval is het de Engel Gabriel, die de geboorte van Christus aankondigt, die in de bundel van licht is geplaatst. Dirk beeldt links, naast de ezel en de os, ook enkele lugubere monsters af, zoals een geschubde liggende draak, een soort octopus en een slang. Dirk volgt hier gedeeltelijk een in de 16e eeuw gebruikelijke iconografie van de Annunciatie, waarbij een slang, die de nog te overwinnen satan symboliseert, naar de grond wordt gedrukt door Maria, die dan wordt gezien als een soort tweede Eva, die het weer goedmaakt. Immers uiteindelijk zal de aangekondigde geboorte van Jezus uit de maagd Maria, leiden tot de opoffering van Jezus, die de mens zal bevrijden van de erfzonde, die begon met Eva. Hier liggen ze in een hoek. Tussen het huis en het paar en de dieren, staat in het donker ook nog een figuur met een grote kop, die onheilspellend zijn armen naar voren buigt. Henk ziet het zo:

‘Joseph en Maria onderweg om zich met vele anderen te laten inschrijven. In de verte een huis, de herberg, maar het masker ernaast weigert toegang. Maria draagt in zich de nog ongeboren Jezus, te midden van os en ezel, in de stal zal Jezus geboren worden.’

Diederik Mooij

donderdag 13 december 2007

Fantasiehuisje aan de rand van de stad

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken

Fantasiehuisje aan de rand van de stad, olieverf, 30,5 x 41, voor 1937, l.o. D.Mooij, bezit H.Mooij

In de stad had Dirk het dus niet naar zijn zin. Hij is uiteindelijk de stad uit gevlucht. Dit vindt misschien zijn oorsprong in de wijken en huizen, waar hij met de vele broers en zussen gewoond heeft, eerst aan de Batavierenstraat 4, vanaf 1906 de Adrianastraat 28, vanaf begin 1907 tot 28-3-1908 de Volmarijnstraat 23 en vanaf die datum tot 18-11-1921 aan de Jufferstraat 37b, twee hoog rechts voor. Deze laatste was gelegen in een zijstraat van de de Wijnhaven. Dat was in de eerste helft van de 19e eeuw nog wel een chique buurt, Anthony van Hoboken had er zijn woonhuis, maar ook bevond zich op de hoek van de Jufferstraat met de Wijnhaven zijn kantoor en opslag. Dit was al eeuwen zo. Aan de weerszijden van de straat bevonden zich zes of zeven pakhuizen. In het midden waren er woonhuizen. Het gezin woonde echter pal tegenover de Zuiderkerk, waar Dirk ook gedoopt was. Vanuit hun huis keken zij over het grote bakstenen hek met metalen spijlen, naar het achterplein van de kerk. De ingang was aan de Glashaven. Dit gaf toch weer een beter uitzicht, dan de huizen, die tegenover andere woon- of pakhuizen waren gelegen. De Jufferstraat was niet echt een heel smalle straat met een benauwde sfeer. Wel waren er in het pand Juffertstraat 37b weekwoningen gevestigd, mogelijk verhuurt aan seizoensarbeiders en zeelui. De woningkaart van de Jufferstraat 37b in het Gemeentearchief bestaan uit zo’n 18 kaarten. Er was dus veel verloop. Het moet ook al enigszins vervallen zijn geweest, want op 20-10-1937 is het onbewoonbaar verklaard en mocht niemand zich er meer inschrijven.
Van Het werk van Dirk Mooij 1900-1960

De Juffertsraat 1908 ter hoogte van de Zuiderkerk met uiterst links het pand 37b, waarvan de eerste verdieping zichtbaar. Dirk woonde op de tweede verdieping rechtsvoor. Vervaardiger: B.H.W. (Henri) Berssenbrugge

In de andere genoemde straten, waren de huizen meer rij aan rij gebouwd en erg monotoon. Zijn verlangen naar de natuur en het buitenleven kan dat beinvloed hebben, dit is ook uit de overlevering bekend. Uit dit schilderij spreekt de afkeer van de stad. Aardig is ook dat de werking van betekenisvolle symbolen hier duidelijk is gebruikt. Henk:

.. ’vandaar dat hij zich een huisje aan de dijk schilderde met in de verte de grote gebouwen van een wereldstad. Hij zet een afgezaagde boom met een hek op de voorgrond, symbolisch, het beperkt de toegang. De boom is afgezaagd, maar heeft een nieuwe loot. Dirk was een optimist, misschien zag hij dit als een toekomstbeeld, de stad ontvluchten.

De exacte datering is moeilijk, maar ik denk dat het i.i.g. van voor de verhuizing naar Barendrecht is, omdat eenmaal in de landelijkheid, is niet logisch jezelf te kwellen met een oud knagend onmogelijk verlangen. Het schilderij is m.i. niet zo positief, ik zie het huisje als vervallen en toekomstloos zich verzetten tegen de oprukkende stad. Henk ziet het als een fantasiehuisje aan de rand van de stad.

Diederik Mooij

Jans met de kinderen in de tuin, ca. 1933


Jans met Henk en Annie in de tuin van de Adriaan Milderstraat 62a, waar zij vanaf 7-3-1931 t/m 4-3-1936 wonen

Schaaltje met eieren

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken

2 Schaaltje met eieren, olieverf, 20 x 25, 1927-1929, ongesigneerd, aan de randen verdoekt, bezit H.Mooij

Hij moest in die tijd zich de schildertechniek eigen maken en in elk moment van zijn vrije tijd werkte hij daaraan. Bovenstaand schilderijtje is ontstaan gedurende de lesperiode van Johan Tielens. Hij moest tonen dat hij de techniek meester was. Het loodglazuur op het schaaltje, de dubbele rand en de zachte schaduwovergangen op de eieren zijn moeilijke onderwerpen, aldus Henk Mooij.
In de periode 1924-1931 heeft Dirk twee jaar teken-en schilderles van Johan Tielens, mogelijk bij hem thuis aan de Goudschestraat, i.i.g. niet vóór 1935 aan de Kunstacademie te Rotterdam, avondacademie. De Leerlingenlijsten van de academie zijn vernietigd bij bombardement. Er zijn jaarverslagen na de oorlog verzameld. Guus Vreeburg heeft geen leerling D.Mooij of leraar Johannes Tielens gevonden tot 1935.
Het afgebeelde werk is iets lichter weergegeven. In werkelijkheid is het donkerder.
Diederik Mooij

Zuiderzeewerk, afsluiting van de Wieringermeer


4 Zuiderzeewerk, afsluiting van de Wieringermeer, olieverf, 1929-1930, 30,5 x 40, l.o. D.Mooij, bezit H.Mooij

Henk schrijft: ‘Het winnen van land en het beheren van het water heeft hem getroffen. Dit schilderij is kennelijk ter plekke geschilderd. De woonschepen van de werklieden zijn goed waargenomen. In verte bij de horizon, heel klein, staan hijskranen. De pier op de voorgrond met basalten rif en de beschoeiing van palen duiden op een groot werk, een afdamming? Hij kon het niet laten om er een stemmige lucht boven te plaatsen of misschien was het echt zo’.

Op 8 november 1928 was zijn schoonvader Hendrik Schoenmaker te Rotterdam overleden. Deze Hendrik had met diens zwager Jacob van der Valk nog grote plannen voor de oprichting van een ambitieus bouwbedrijf. Het kwam er door het faillissement van het bouwbedrijf voorafgaand aan de grote crisis en zijn overlijden helaas niet meer van. Nazaten van genoemde Jacob zullen wel goede zaken gaan doen in de wegenbouw en de bouw van wegenbouwmachines. In de herinnering van Henk Mooij waren er familieleden van zijn moeder werkzaam in de afsluiting van polders. Genoemde Jacob van der Valk Lucasz. was inderdaad waterbouwkundig ingenieur. Catalogusnummer 4 beeldt volgens Henk Mooij de afsluiting van de Wieringermeer voor, waarbij genoemde familie betrokken moet zijn geweest. De afsluiting van de Wieringermeer vond plaats tussen 1929 en 1930.

Diederik Mooij

Dode kanarie

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken

6 Dode kanarie, olieverf, 26 x 36, ca. 1930, l.o. D.Mooij, niet zo strak meer gespannen en daar gecraqueleerd, verticale witte vervuiling, gevernist, bezit H.Mooij

Op zijn balkon had Dirk een volière, het was een hobby. Er ging wel eens wat mis. Hij maakte een begrafenis voor een dode kanarie. Hij dacht dat dieren ook een ziel hadden. Hij plaatst het fijn uitgewerkte diertje in een nestje van mos. Kleine kromme boon-vormen op takjes, waar vuur uit komt lichten het geheel bij, vaag in het duister, links een slang, hier symbool voor de dood, rechts een paddestoel, bovenin zit een toeziende uil. De donkere schuine haakachtige strepen verbergen, wezens met lichtende oogjes. Dirk is in aanraking gekomen via Johan Tielens met het filosoferen over leven en dood. Aldus Henk Mooij.
De aandacht voor leven en dood, hangt natuurlijk ook samen, met de vele begrafenissen, die hij mee heeft gemaakt in zijn jeugd en daarna. Vooral, die van de jong overleden Klaas, zijn jongere broer moet indruk hebben gemaakt.
Diederik Mooij

zaterdag 8 december 2007

Dirk MooijVoor een levensloop in jaartallen

Hierdense beek te Hulshorst

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Hierdense beek te Hulshorst, olieverf, 40,5 x 80, ca. 1952, r.o. D.Mooij, goede staat, bezit H.Mooij


In Hulshorst op de Veluwe lag het landgoed van A.E. Jurriaanse (1877-1960), het Leuvenumse bos. Het is nu van Natuurmonumenten. Daar heeft Dirk met zijn gezin veel gewandeld. Hij was een echte natuurliefhebber en heeft vaak rondgezworven. De bomen langs de beek waren in die dagen nog jong. De lichtinval door de bladeren heen, weerspiegelt in de beek, daar heeft hij accent op gericht. Opvallend is ook links, de schaduwzijde met zijn uitgewerkte begroeiïng.
Aldus schrijft Henk Mooij

Interieur met grootmoeder

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken

Interieur met grootmoeder, waterverf op dik papier, 24,1 x 31,9, 1915 of 1925, bezit H.Mooij

'Dit werk zou van een zondagschilder kunnen zijn. Dit was ook zo, tekenen en schilderen zijn bij Dirk als een hobby begonnen. Minitieus zijn de details van het interieur weergegeven. Gaslicht was toen heel gewoon. Men sliep in een bedstee, men gebruikte een theelichtje en las de bijbel. Kennis van de anatomie ontbrak, maar dat nam niet weg dat hij het toch probeerde. Hij lette heel erg op kleine dingen, kalender, schoorsteen mantel, kachel, klok, servies,noem maar op’.
Henk Mooij

donderdag 6 december 2007

Dirk Mooij naturalist-amateur


Jeugd
Dirk Mooij is geboren in een arbeidersgezin in Rotterdam in 1900. Zijn vader was een goed vakman, loodgieter en monteur. Zijn moeder was een zeer zorgzame vrouw. Zij zorgde voor elf kinderen. Zijn vader was een echte patriarch, streng maar eerlijk. In die grote gezinnen stonden de kinderen aan de tafel te eten. Pa had de wind er goed onder. Dirk Mooij viel een beetje uit de toon, omdat hij wat minder stevig gebouwd was. Bovendien kon hij erg goed leren. Er werd besloten dat hij dóór mocht leren. Later vertelde hij: “ ik studeerde op een koud zolderkamertje met een rat in mijn borstzak, de staart hing er uit over mijn boeken”. De andere zouden vaklui worden, maar Dirk zou het witte boord dragen! Ook bleek dat hij heel goed kon tekenen en later met zijn studie als boekhouder schreef hij erg mooi, dat was trouwens in dat vak vereist. Hij kreeg werk als jongste bediende bij van Nieveld-Goudriaan & Co., een kustvaartbedrijf, the Black Diamond Line. In Gouda ontmoette hij zijn vrouw Jans Schoenmaker, die uit een familie kwam, die allemaal ondernemers waren. Jans’ vader was bouwer, hij bouwde straten in Kralingen. Het werd een goed huwelijk.

Les van Tielens
Alles leek zo mooi. De baby werd geboren, maar Dirk voelde zich niet gelukkig. Hij voelde zich leeg. Z’n werk betaalde goed, maar hij had er geen passie voor. Hij voelde zich depressief. Jans bedacht toen dat hij iets moest gaan doen. Tekenen kon hij goed en deed hij graag. Hij nam les bij Johan Tielens, een tamelijk bekende schilder. Dirk knapte er helemaal van op. Hij leerde veel van Tielens, maar minstens net zo belangrijk was, dat hij door Tielens met de antroposofie in aanraking kwam. Van huis uit waren ze gereformeerd, de ideeën van Rudolf Steiner beïnvloedde hem zo, dat hij brak met de kerk. Hij werd geroyeerd. Hij moest in die tijd zich de schildertechniek eigen maken en in elk moment van zijn vrije tijd werkte hij daaraan. Toch vond hij nog tijd om van alles te doen voor zijn familie. Hij was de vraagbaak, schreef brieven, hij stond altijd klaar voor hen.

Barendrecht
Er was een grote kloof tussen zijn werk en zijn kunst. Hij bleef toch nog amateur. Deze discrepantie was er misschien de oorzaak van dat hij psoriasis kreeg, en wel in een heel erge vorm. Toch kon hij zijn baan, die goed betaalde niet afstaan. Hij ontwikkelde zich als kunstschilder-amateur. Het woord ‘amateur’ werd steeds minder belangrijk. Hij werd lid van de ‘groep’ een vereniging van antroposofen. In zijn familie en bij kennissen droeg hij zijn ideeën uit. Hij was een geziene figuur, maar zijn gezondheid was slecht. De dokter adviseerde hem ergens anders te gaan wonen, meer op een zandbodem. Na veel verhuizingen kocht hij een huis in Barendrecht. Dat heeft hem en zijn gezin veel goed gedaan.
In de oorlog was het een zegen. Ze misten het bombardement van Rotterdam en de hongerwinter. Door de oorlog hield de scheepvaart op te bestaan. Toen werd hij gedwongen van zijn kunst te gaan leven. Financieël was het moeilijk, maar hij was gelukkig en hij schilderde veel boerderijen en pitoreske plaatjes. Hij zat dan buiten te werken met een klein ezeltje. Hij werkte in opdracht. De schilderijen verspreidden zich in de regio (moeilijk om ze terug te vinden). Om den brode richtte hij met Jans ‘kunstatelier de Brug’ op aan de Barendrechtseweg, waar ook keramiek van potterij Zaalberg en glas uit Leerdam verkocht werd.

De Leemkule
Toen de oorlog voorbij was (1945) ging het atelier achteruit. Voor de financieën moest er wat gebeuren. Hij ging hier en daar administratie doen, maar hield genoeg tijd over om te schilderen. Vakanties werden met het gezin in de bossen doorgebracht. Hij kreeg het plan, om in de bossen te gaan wonen. Hij moest daarvoor een kampeerterrein oprichten. Geld was nodig: ‘Huis verkocht, en het avontuur in’. De kinderen Annie en Henk hadden op zijn aandringen als vak ‘kunst’ genomen. Het kampeercentrum, ‘de Leemkule’ in Hattem liep goed. Medefinanciers kregen het voor het zeggen. Dat beviel hem niet, dus terug naar Rotterdam.

Rotterdam
Hij kreeg daar een heel ongelukkige tijd. Werk moeilijk te krijgen op zijn leeftijd. Les genomen op avondacademie te Rotterdam. Schilderen vlotte niet zo. Hij wilde houten beeldjes maken. Dat deed hij in de kamer tot ongenoegen van Jans. Die beeldjes vonden wel aftrek, maar de arbeid er aan maakte ze onbetaalbaar. Zuinig leven, veel afzien. Werk beneden zijn niveau als concièrge. Toch klom hij weer op en kreeg een functie om een kaartsysteem op te zetten (er waren nog geen computers) voor het bedrijf Nepucris. Ze ontdekten daar zijn talenten, en hij werd nog al eens ingeschakeld voor artistieke zaken. Hij deed aan toneel had een volkstuin, schilderde, en richtte voor zijn zoon Henk in Oud-Delfshaven een kunstatelier op. Dit alles was te veel. Het was dan ook geen wonder dat hij op 60-jarige leeftijd plotseling overleed in 1960.

Naturalist-amateur
Dirk Mooij bleef zichzelf, hij trok zich niets aan van de ontwikkelingen in de schilderkunst. Hij was naturalist, schilderde zo goed mogelijk wat hij zag. Af en toe speelde er een symbolisch trekje doorheen, of soms probeerde hij te schilderen van uit zijn antroposofische gedachten-wereld. Hij wist wel van de stromingen, het expressionisme, o.a. ‘Der Blaue Reiter’ en de abstracten zoals Mondriaan en De Stijl mensen, zoals van der Leck, maar dat negeerde hij. Hij sprak wel met jonge kunstenaars van de Academie, maar dat leidde alleen maar tot heftige discussies. Hij bleef zichzelf, wilde de kunst niet vernieuwen, dus bleef eigenlijk een goede amateur.

Hendrik Mooij Drunen mei 2005

Moeder Jans met Annie in de wieg1 Moeder Jans met Annie in wieg, olieverf, 33 x 38, 1927, ongesigneerd, bezit H.Mooij

Dirk en Jans woonden vanaf hun huwelijk in 1924 tot 7 maart 1931 aan de Vredenoordlaan 26b en verhuizen dan naar de Adriaan Milderstraat.[17] De kinderen Johanna (Annie) en Hendrik (Henk) worden geboren, respectievelijk op 12 mei 1927 en op 24 juni 1930. Het schilderij van Jans en Annie als baby (1), is een voorbeeld van een vroege poging iets weer te geven van tederheid. Zijn eerstgeborene en de zorgende moeder is vol emotie. De techniek schiet te kort hoewel de baby prachtig is weergegeven. Er is ook nog een grap in verwerkt. Het schilderij lijkt een foto, dat wil zeggen. Als het een foto was geweest, dan is het logisch dat de moeder zo het dekentje even naar beneden doet, zodat de baby goed in beeld komt. Maar voor een schilderij niet. Jans zal apart toch even zo geposeerd moeten hebben, immers zo lang houdt je deze positie niet vol.
Henk Mooij en Diederik Mooij

Uitzicht over de daken aan de Vredenoordlaan

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Uitzicht over de daken aan de Vredenoordlaan, olieverf, 32,5 x 42,5, ca. 1930, ongesigneerd, r.b. lichtbeschadigd, l.o. gerestaureerd, bezit H.Mooij

Een van zijn eerste schilderijen was het uitzicht vanuit zijn zolderkamer. Daar zag hij een duivenmelker met zijn duiven en het typische uitzicht van een stad met de puntgevels en de schoorstenen en maar hier en daar wat groen. Bij Johan Tielens zal hij diens gestileerde schilderijen van maannachten boven een stille stad hebben gezien. Misschien heeft hem dit geïnspireerd, om een dergelijk thema op zijn eigen wijze uit te voeren, realistisch. Volgens Henk is het ook wat nonchalant geschilderd en moest hij wennen aan de olieverftechniek. Deze huizen bestaan overigens niet meer, ze zijn gebombardeerd.
Henk Mooij en Diederik Mooij

woensdag 5 december 2007

Adam en Eva met de slang

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken

Adam en Eva met de slang, gesneden, gladgeschuurd en gepolijst hout, gevernist, ca. 40 cm. hoog, onderzijde gesigneerd "DM"
Posted by Picasa


Na hun terugkomst in Rotterdam eind 1951, heeft Dirk veel beeldjes gesneden. De meeste symbolisch of antroposofisch. Hier een Adam, die een Eva verleidt in een erotische omstrengeling. Hij vestigt de aandacht op een heel ander aspect van het bijbelverhaal, dan oudere kunstenaars deden, namelijk de periode, waarin Eva nog niet Adam had verleid tot het plukken van de Appel der Kennis. De slang is hier aan Adams zijde.
Diederik Mooij

Houtsculptuur van Dirk Mooij gemaakt in de periode 1950-1960

Dirk ging uit van het stuk hout dat hij tot zijn beschikking had. Hij liet de gegroeide structuur van het hout zijn werk doen. Hij pastte zich dus met zijn idee aan de vorm aan. Zo ontstonden gestyleerde figuren, die zacht glooiend van vorm waren. Details, zoals gezicht of handen, deden niet ter zake. Misschien is hij beïnvloed door Henry Moore.
Hij heeft er ongeveer 50 gemaakt. De meeste werden verkocht aan particulieren en vonden hun weg naar de huiskamers. De afmetingen zijn maximaal 45 cm. hoog, geschuurd, gepolijst en gevernist en meestal gesigneerd aan de onderzijde met zijn initialen D.M.
Deze kleine plastieken zijn helaas nagemaakt en te koop aangeboden in cadeauwinkels, gemaakt van gips of plastic, dit verdoezelt natuurlijk het wezenlijke idee achter zijn houtsnijkunst.
Henk Mooij

De lantaarndrager

 
Posted by Picasa

Pastel

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Gezicht en kruis, schuingestreepte antroposofische tekenwijze, pastel, 24 x 34, 1937-1960, l.o. ‘DM’ en r.o. ‘1930’ beide met pen door HM, bezit H.Mooij

De zeven hemelen

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
De zeven hemelen, waterverf, 17 x 20, ca. 1960, r.o. ‘D.Mooij’ met pen door HM, in zwarte kartonnen pass-partout, bezit H.Mooij

Kastanje

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Kastanje, aquarel, 22,5 x 30,3, ca. 1954, r.o. D.Mooij, r.o. ‘kastanje’ met pen door HM, bezit H.Mooij

Boom in de storm

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Boom in storm, aquarel op bruin papier, 8,8 x 14 op 15,3 x 24,2, ongesigneerd, bezit M.Mooij

Posted by Picasa

dinsdag 4 december 2007

Hierdense Beek te Hulshorst

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Hierdense beek te Hulshorst, olieverf, 40,5 x 80, ca. 1952, r.o. D.Mooij, goede staat, bezit H.Mooij

Kralingse Plas Rotterdam

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Zeilboot op water, waterverf, 20,2 x 31,8, ca. 1927, r.o. ‘Kralingsche Plas DM’, met pen door HM, links twee stans-gaatjes, bezit H.Mooij

Rotskust

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken

Rotskust, olieverf, 50 x 70, ca. 1955, l.o. D.Mooij, onbekende opdrachtgever, bezit H.Mooij, goede staat, bezit H.Mooij
Dit is zijn laatste schilderopdracht geweest!

Boerenland in de vroege ochtend

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Boerenland in de vroege ochtend, olieverf, 50 x 70, ca. 1959, l.o. D.Mooij, links gerestaureerd, goede staat, bezit H.Mooij

Expressie van grillige bomen

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Expressie van grillige bomem, aquarel, 12,1 x 18, 1955-1959, r.o. D.Mooij, bezit H.Mooij

Bosgezicht met drie dikke bomen, beek en huisje

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Bosgezicht met drie dikke bomen, beek en huisje, olieverf, 50,5 x 70, ca. 1954, ongesigneerd, in witte houten lijst, goede staat, bezit H.Mooij

Teksten over Dirk Mooij

Voor meer informatie en achtergronden over Dirk Mooij en zijn familie

Meer over genealogie van de familie Mooij

Biografie door Diederik Mooij

De teksten over Dirk Mooij zijn nog in bewerking.

Oude boom bij korenveld

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken

Oude boom bij korenveld, olieverf, ca. 30 x 40, 1950-1956, r.o. D.Mooij, in witte lijst, bezit R.Aalbers

Boslaan in herfstbos met huisje

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Boslaan in herfstbos met huisje, olieverf, ca. 35 x 70, v. 1951 , r.o. D.Mooij, in smalle witte lijst, bezit D.Mooyaart-Dorsman

Bospad in herfstbos

 
Posted by Picasa

Boerderij met bloesembomen

 
Posted by Picasa

Haven Rotterdam

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Haven van Rotterdam met gebouwen van de Holland Amerika lijn, olieverf, 40 x 60, 1944, r.o. D.Mooij, gerestaureerde snee linksmidden, in opdracht van familie G.W. Hoogweij, achterzijde: ‘aan papa op zijn 45ste verjaardag van Mama, Ger, Adri, Fien en Karla, 29-4-44’, bezit mw. J.G.Mooij-Hoogeweij (Fien)

Scheepje

 
Posted by Picasa

Vissersboot op zee met meeuwen

 
Posted by Picasa

Bakkerswinkel aan de haven in Maassluis

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken
Bakkerswinkel aan de haven in Maassluis, olieverf, ca. 40 x 30, ca. 1947, l.o. D.Mooij, i.o.v. bakker van Gugten, in geornamenteerde goudbruine lijst, bezit van Gugten

Griend houtopslag bij Oude Maas

Van Dirk Mooij 1900-1960 alle werken

Griend houtopslag bij Oude Maas, potlood, 24 x 32, ca. 1946, l.o. D.Mooij tenen Grienden, bezit H.Mooij

Ziedewijdsekade achter de zeedijk

 
Posted by Picasa