donderdag 10 juli 2014

Les van Johan Tielens

Dirk volgt in de jaren twintig en/of dertig teken-en schilderles bij theosoof en antroposoof Johan Tielens, een bekende docent in die tijd. Ik wijdde een studie aan hem. Deze tekst zal ik later gecorrigeerd in de blog invoegen. Voor zijn familieverbanden en genealogie, zie zijn profiel op Geni.


Johan Tielens zoals Dirk Mooij hem gekend heeft